Телефон : (+381) 13 831 701 Емаил : vuk.karadzic17@gmail.com

Школски одбор у школској 2018/2019.

 • Posted on:  среда, 12 децембар 2018 11:20
 • Написала 

ЧЛАНОВИ ШКОЛСКОГ ОДБОРА за школску 2018/2019.

 1. Анишоара Басараба Перин
 2. Данијела Арман
 3. Оливера Момиров
 4. Виора Грујић
 5. Драгана Зимоња
 6. Саша Рајковић
 7. Александра Арашков
 8. Дејан Поточан
 9. Жељко Радаковић
 10. Жана Андрић (синдикат)

 

Школски одбор:

Према члану 54. Закона о основама система образовања и васпитања орган управљања у школи је Школски одбор који броји девет чланова, укључујући и председника.

Чланови обављају послове из своје надлежности без накнаде.

Школски одбор именује и разрешава скупштина јединице локалне самоуправе, на предлог овлашћеног предлагача, у складу са законом.

Школски одбор чине три представника локалне самоуправе, три представника запослених школе и три представника Савета родитеља школе.

Мандат чланова школског одбора траје четири године.

Седницама Школског одбора присуствују и учествују у њиховом раду представник синдиката у школи и два представника Ученичког парламента, без права одлучивања.

Школски одбор надлежан је да:

 1. доноси статут, правила понашања у школи и друге опште акте и даје сагласност на правилник о организацији и систематизацији послова и радних задатака;
 2. доноси школски програм, развојни план, годишњи план рада и усваја извештаје о њиховом остваривању, вредновању и самовредновању;
 3. утврђује предлог финансијског плана за припрему буџета Републике;
 4. доноси финансијски план школе, у складу са законом;
 5. усваја извештај о пословању, годишњи обрачун и извештај о извођењу екскурзија, односно наставе у природи;
 6. расписује конкурс и бира директора;
 7. разматра поштовање општих принципа, остваривање циљева образовања и васпитања и стандарда постигнућа и предузима мере за побољшање услова рада и остваривање образовно-васпитног рада;
 8. доноси план стручног усавршавања запослених и усваја извештај о његовом остваривању;
 9. одлучује по жалби, односно приговору на решење директора;
 10. обавља и друге послове у складу са законом и статутом.

Школски одбор доноси одлуке већином гласова укупног броја чланова.

 

Прочитано 741 пута

Најновије

Календар

« Август 2022 »
Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31